غرب تهران

مطالب آموزشی

چرم دوزی چگونه انجام می شود؟

وقتی بافت فرش کاملا به پایان برسد باید حاشیه فرش را کاملا به شکل خاصی دور چین کرد. این کار به وسیله چرم دورزی انجام می شود.حتما این سوال برای شما پیش می آید که چرا و چگونه فرش ها چرم دوزی می باشند و یا برای چه نوع فرش هایی انجام می شود.

چرم دوزی چگونه انجام می شود؟

وقتی بافت فرش کاملا به پایان برسد باید حاشیه فرش را کاملا به شکل خاصی دور چین کرد. این کار به وسیله چرم دورزی انجام می شود.حتما این سوال برای شما پیش می آید که چرا و چگونه فرش ها چرم دوزی می باشند و یا برای چه نوع فرش هایی انجام می شود.

چرم دوزی چگونه انجام می شود؟

وقتی بافت فرش کاملا به پایان برسد باید حاشیه فرش را کاملا به شکل خاصی دور چین کرد. این کار به وسیله چرم دورزی انجام می شود.حتما این سوال برای شما پیش می آید که چرا و چگونه فرش ها چرم دوزی می باشند و یا برای چه نوع فرش هایی انجام می شود.

چرم دوزی چگونه انجام می شود؟

وقتی بافت فرش کاملا به پایان برسد باید حاشیه فرش را کاملا به شکل خاصی دور چین کرد. این کار به وسیله چرم دورزی انجام می شود.حتما این سوال برای شما پیش می آید که چرا و چگونه فرش ها چرم دوزی می باشند و یا برای چه نوع فرش هایی انجام می شود.

برای سفارش همین حالا کلیک کنید 021-8694 سفارش آنلاین